‘21

"svaki arhitekt treba da se obruža praksom i teorijom ako hoće da uspije u poslu. Filozofiju treba arhitekt da poznaje da bi se oplemenio, da bude skroman, pošten i bez pohlepe za novcem; muziku, da bi shvatio osnovne matematske odnose ritma; medicinu, da bi mogao odabrati mjesta na kojima se mogu podići zdrava naselja; pravo, da zna sve što se odnosi na vlasništvo; astronomiju da bi poznavao vrijednost strana svijeta; slikarstvo, da bi bio vješt u crtanju; sklupturu, da bi poznavao zakone plastike." Vitruvije

<3

mosalina
"Ja se povlačim u sebe i pronalazim jedan svijet! Ponovo više u slutnji i tamnoj žudnji nego predodžbi i živoj snazi. I sve tu teče ispred moje svijesti, a ja se sanjajući i dalje smješkam u svijet." Goethe

Komentariši